Bylo nám velkou ctí pozvat do Brna známého psychiatra Cyrila Höschla, který přijel přednášet o placebu. Mluvil o historii zkoumání tohoto fenoménu, zároveň ale představil i pozoruhodné nové objevy v oblasti neurobiologie působení placeba. Nastínil také metodologické a etické otázky s jeho podáním spojené. To vše profesor Höschl obohatil svým osobitým humorem, takže rozhodně nešlo jen o suchou teorii. Konferenční sál brněnské fakultní nemocnice byl naplněný do posledního místa, besedu si nenechalo ujít téměř tři sta lidí, a to z řad studentů i široké veřejnosti.

Pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohli dorazit, jsme pořídili video záznam.