Jeden z hlavních představitelů české psychiatrie Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych. představí placebo efekt. Nenechte si tuto událost ujít!

Akce se koná v Praze v Syllabově posluchárně 3. Lékařské fakulty UK.

Počet míst je omezen! Registrace bude spuštěna pár dní před událostí zde na webových stránkách v sekci Rezervace.

 

prof-cyril-hoschl

Cyril Höschl je český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997) a v období 1997–2003 pak působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky téže fakulty. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Pro léta 2007-8 byl zvolen prezidentem Evropské psychiatrické asociace (EPA) a 2008-9 prezidentem Federace evropských lékařských akademií (FEAM).