GDPR

Psychobraní, sídlem U Kapličky 309, Nové Veselí, PSČ 592 14 (dále jen „Psychobraní“) jakožto správce osobních údajů v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) zveřejňuje níže uvedené informace.

Osobní údaje jsou Psychobraní zpracovávány zejména v souvislosti s pořádáním přednášek a vzdělávání v rámci těchto přednášek. Jedná se o osobní údaje získané na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo jejichž zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Psychobraní vztahuje.

Subjekt údajů (např. účastník přednášky nebo přednášející) může vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů vzít kdykoliv zpět odesláním žádosti na e-mailovou adresu Psychobraní info@psychobrani.cz nebo na adresu sídla Psychobraní. Dále má právo od Psychobraní požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.