První pražská beseda roku 2017 se uskutečnila na půdě 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a to ve spolupráci se Spolkem Mediků českých. Zájem o ni byl veliký; besedy se zúčastnilo více než dvě stě posluchačů!

Pozvání přijali Martin a Markéta, kteří sdíleli své osobní zkušenosti se sociální fobií. Martin – jakožto předseda spolku Sfinga, který sdružuje jedince se sociální fobií a sociální úzkostí – se ujal také úvodní části besedy a představil sociální fobii z odborného hlediska. Obě vyprávění byla také doplňována dotazy z řad posluchačů.

Beseda byla velmi zajímavá a poučná, i přes vážnost tématu také prokládaná zábavnými historkami.

Ceníme si odvahy, kterou oba z přednášejících prokázali, a otevřenosti, s jakou o sociální fobii hovořili.