Pátá přednáška se stejnými přednášejícími a na stejné téma nezabránilo tomu, aby klesl zájem o tato témata. Více jak 1500 lidí chtělo přijít, ale bohužel, mohli jsme potěšit jen 200 z nich.

Vašek se rozpovídal nejen o svém životě se schizofrenií, svojí první atace, ale také o poslání peer konzultanta nebo o atmosféře v nemocnicích. Silvie poté vyprávěla o boji s bipolární afektivní poruše. Celý příběh prokládala předčítáním zápisků ze svého deníku.