Přijďte na besedu o anxiózní depresi, se kterou nás seznámí Karolína. Tato porucha je poměrně častá, ač se o ni mnoho nemluví.
Nebojte si připravit otázky, pojďme přednášku pojmout jako besedu.

„Studuji druhým rokem obor Všeobecná sestra na 3. LF UK. S úzkostí a depresí se oficiálně léčím osm let. Ráda bych si s vámi povídala o současném vnímání těchto problémů, popřípadě vašich zkušeností. Zmíním také prolínající se bio-psycho-sociální vrstvy v této problematice, protože úzkostně-depresivní porucha spadá do balíčku psychosomatických onemocnění, což se v mém případě hodně potvrzuje.
Budu se na vás těšit v úterý v šest večer!“

Vstupné je jako vždy dobrovolné 🙂

Registrace otevřena – kapacita místnosti je 60 míst

3. Lékařská fakulta – Ruská 87, 100 00 Praha, místnost 525