Jak se žije s Anorexií

29.10.2018 18:00 Syllabova posluchárna 3. Lékařské fakulty, Ruská 2411/87, Praha 10 Jmenuji se A… …Adéla. Ale dřív byla mou součástí ta, které se někdy říká Ana. Ana ruku v ruce s Miou. Možná někdo tuší, co to tu plácám. A pro ty šťastnější z Vás, kterým to stále nic...
Read More

Beseda o poruchách příjmu potravy – skutečný příběh vol. 3

První brněnskou přednáškou podzimu roku 2017 se stala beseda o poruchách příjmu potravy. Svojí návštěvou nás poctila Lucie Peřinová a Pavlína Kubásková z Centra Anabell, které poskytuje právě lidem s poruchami příjmu potravy pomoc. Besedu zahájila Lucie Peřinová,...
Read More

Beseda o bipolární afektivní poruše II.

Další pražská beseda – s hostem Tomášem s diagnózou bipolární afektivní poruchy – se uskutečnila 27. dubna 2017 na fakultě 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jednalo se již o druhou besedu na toto téma, posluchači, kteří v listopadu 2016 navštívili první z besed,...
Read More

Beseda o schizofrenii a bipolární afektivní poruše

Pátá přednáška se stejnými přednášejícími a na stejné téma nezabránilo tomu, aby klesl zájem o tato témata. Více jak 1500 lidí chtělo přijít, ale bohužel, mohli jsme potěšit jen 200 z nich. Vašek se rozpovídal nejen o svém životě se schizofrenií, svojí první atace,...
Read More

Beseda o Junior Researcher Programme

Junior Researcher Programme je jedinečný projekt pro studenty psychologie a mladé začínající výzkumníky. Nabízí jim příležitost podílet se na mezinárodních výzkumech, a to spolu se studenty a supervizory s celého světa. CO všechno zájemce čeká, co pro museli udělat...
Read More

Beseda o sociální fobii

První pražská beseda roku 2017 se uskutečnila na půdě 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a to ve spolupráci se Spolkem Mediků českých. Zájem o ni byl veliký; besedy se zúčastnilo více než dvě stě posluchačů! Pozvání přijali Martin a Markéta, kteří sdíleli své...
Read More

Beseda o bipolární afektivní poruše

Přednáška o bipolární afektivní poruše s Jardou měla v Praze úspěch. Proto jsme Jardu pozvali také do Brna. Dne 20. března odvyprávěl svůj zajímavý příběh více jak dvěma stům posluchačům. Jarda promluvil o začátcích své nemoci, o rodině, ale i tom, jakou roli v jeho...
Read More

Beseda o Aspergerově syndromu

Hostem druhé pražské besedy, která se uskutečnila dne 7. prosince 2016 v Divadle Za plotem, se stal František s diagnózou Aspergerův syndrom v doprovodu své sestry Nikoly. Úvodu do problematiky této poruchy se ujala Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D., ředitelka střediska...
Read More

Beseda o poruchách příjmu potravy – skutečné příběhy vol.2

Přednáškovou sezonu v Brně Psychobraní uzavřelo 5. prosince 2016 besedou o poruchách příjmu potravy. Více než 130 (nejen) studentů si přišlo poslechnout příběhy dvou žen, které se potýkaly s anorexií a bulimií. Zakladatelka neziskové organizace Centrum Anabell Jana...
Read More

Vliv počítačových her na osobní a týmový rozvoj vol. 2

Nejen nadšeným „pařmenům“ nabídlo Psychobraní reprízu přednášky o vlivu počítačových her na osobní a týmový rozvoj, a to poslední listopadový den roku 2016....
Read More

O nás

Psychobraní je projekt, který vznikl v roce 2010 při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeho cílem je organizování tematických přednášek v oblasti psychologie nejen pro studenty psychologie a další zájemce z jiných oborů (žurnalistika, sociální práce a další), ale také pro odbornou a laickou veřejnost.

Smyslem Psychobraní je poskytnout výuku a přísun informací formou, která není obvykle na akademické půdě i mimo ní dostupná. Především se jedná o tematické přednášky, na kterých vystupují hlavně lidé s osobní zkušeností, odborníci s dlouholetou praxí a kapacity svého oboru a oblasti.

Dalším cílem je rozšířit povědomí o oblastech psychologie (duševní nemoci, kognitivní funkce a další). Na akcích spolupracujeme s neziskovými organizacemi, odborníky a profesory.