Beseda o anxiózní depresi

Přijďte na besedu o anxiózní depresi, se kterou nás seznámí Karolína. Tato porucha je poměrně častá, ač se o ni mnoho nemluví.Nebojte si připravit otázky, pojďme přednášku pojmout jako besedu. "Studuji druhým rokem obor Všeobecná sestra na 3. LF UK. S úzkostí a...

Zveme vás na již tradiční přednášku Psychobraní ve spolupráci s Práh jižní Morava, z.ú. Chtěli byste se dozvědět, jaký je život lidí s duševní nemocí? A jak to vidí jejich rodinní příslušníci? Přijďte 7.10. v 18:00 do brněnského Café Práh a poslechněte si příběhy...

Nedobrovolná hospitalizace, a co k ní vedlo

Na poslední pražské přednášce tohoto semestru se nám představí Tereza se svým příběhem. Tereza se za svůj život potýkala s mnoha problémy - od Obsedantně kompulzivní poruchy, přes psychogenní přejídání, úzkosti a deprese až po sebevražedné tendence zakončené...

Paranoidní schizofrenie a moje cesta k úzdravě

Zveme Vás na druhou hradeckou přednášku v prostorách kavárny Artičok. Na úvod vystoupí Mgr. Pavel Provazník, vedoucí střediska Péče o duševní zdraví v Rychnově nad Kněžnou na téma Moderní trendy v péči o duševní zdraví. Poté promluví peer konzultantka z Péče o duševní...

Odpojená aneb Život s disociativní motorickou poruchou

"Život s disociací je obrana nebo prokletí? Svět těla a svět duše - žiji dva světy současně, ale každý odděleně. Proplouvám životem jako každý jiný, ale přesto jsem jiná než ostatní. Padám do tmy, ale život okolo mne plyne dál. Duše chce bojovat. ale tělo to vzdává....

Bipolární porucha jako styl života

"Pracuji jako produkční Divadla Vosto5, založil jsem kulturní spolek TABULA RASA, studuji na katedře produkce DAMU, bydlím v Nuslích, mám skvělého psa Káma a úžasnou holku Dorku, rád piju kávu, kouřím dýmku, pěstuji pokojové rostliny, čtu a píšu knížku, od roku 2010...

Jak se žije s Anorexií

29.10.2018 18:00 Syllabova posluchárna 3. Lékařské fakulty, Ruská 2411/87, Praha 10 Jmenuji se A… …Adéla. Ale dřív byla mou součástí ta, které se někdy říká Ana. Ana ruku v ruce s Miou. Možná někdo tuší, co to tu plácám. A pro ty šťastnější z Vás, kterým to stále nic...

Beseda o poruchách příjmu potravy – skutečný příběh vol. 3

První brněnskou přednáškou podzimu roku 2017 se stala beseda o poruchách příjmu potravy. Svojí návštěvou nás poctila Lucie Peřinová a Pavlína Kubásková z Centra Anabell, které poskytuje právě lidem s poruchami příjmu potravy pomoc. Besedu zahájila Lucie Peřinová,...

Beseda o bipolární afektivní poruše II.

Další pražská beseda – s hostem Tomášem s diagnózou bipolární afektivní poruchy – se uskutečnila 27. dubna 2017 na fakultě 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jednalo se již o druhou besedu na toto téma, posluchači, kteří v listopadu 2016 navštívili první z besed,...

Beseda o schizofrenii a bipolární afektivní poruše

Pátá přednáška se stejnými přednášejícími a na stejné téma nezabránilo tomu, aby klesl zájem o tato témata. Více jak 1500 lidí chtělo přijít, ale bohužel, mohli jsme potěšit jen 200 z nich. Vašek se rozpovídal nejen o svém životě se schizofrenií, svojí první atace,...

O nás

Psychobraní je projekt, který vznikl v roce 2010 při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeho cílem je organizování tematických přednášek v oblasti psychologie nejen pro studenty psychologie a další zájemce z jiných oborů (žurnalistika, sociální práce a další), ale také pro odbornou a laickou veřejnost.

Smyslem Psychobraní je poskytnout výuku a přísun informací formou, která není obvykle na akademické půdě i mimo ní dostupná. Především se jedná o tematické přednášky, na kterých vystupují hlavně lidé s osobní zkušeností, odborníci s dlouholetou praxí a kapacity svého oboru a oblasti.

Dalším cílem je rozšířit povědomí o oblastech psychologie (duševní nemoci, kognitivní funkce a další). Na akcích spolupracujeme s neziskovými organizacemi, odborníky a profesory.